Bloc d'AISSA

Nota informativa 1: Residència

Covid-19 Residència

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTUACIONS PREVENTIVES EN REFERÈNCIA AL COVID-19, ÀMBIT RESIDÈNCIA

Benvolgudes famílies i persones usuàries del servei de residència,

Com ja en sou coneixedores, el major mitjà de transmissió de microorganismes són les nostres mans i per aquest motiu, seguint la proposta de recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) posem a la vostra disposició, a les diferents entrades de la Plataforma de Servei, solucions alcohòliques per poder realitzar la higiene de les mans. Trobareu al costat un cartell explicatiu de la forma més adequada de realitzar-la, però recordeu la utilització de solució alcohòlica no substitueix al rentat de mans amb aigua i sabó, només ajuda a l’eliminació dels microorganismes.

La Plataforma de Serveis és el domicili de 139 persones d’edat avançada i en situació de dependència, per tant persones vulnerables a qualsevol malaltia infecciosa, i per tant hem d’extremar les precaucions en matèria d’higiene quan entrem al centre.

Us demanem la vostra col·laboració, per a que si esteu clarament afectats per tos a causa d’una infecció respiratòria, si heu viatjat últimament a Itàlia del nord, Iran, Singapur, Corea del Sud o Japó, i, per suposat, si heu tingut contacte directe amb alguna persona amb Coronavirus positiu, us abstingueu de visitar el vostre familiar. Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb les persones de referència, que són la coordinadora, la responsable higienicosanitària i la infermera, qui us indicaran quines són les recomanacions en cada cas.

Finalment, us informem de les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries recomanades per la Generalitat de Catalunya:

• Una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques)

• Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts

• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment d’estossegar o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

• Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament.

Us agraïm la vostra col·laboració i us informem que tot l’equip restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

 

Ben cordialment,

Núria Cortada de la Peña
Gerent