Centre de dia Masbau

El Centre de Dia Masbau és un servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària, per a persones grans amb dependències cognitives, funcionals i socials.

El servei es  presta de dilluns a divendres de 8:00 a les 20:00 hores i dissabtes de 9:00 a 19:00h, i es disposa tant de places públiques com de privades. 

Cartera de serveis

 • Activitats de lleure
 • Suport personal, social i familiar
 • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut
 • Acolliment i convivència
 • Manutenció
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària
 • Higiene personal
 • Readaptació funcional i social
 • Recuperació d’hàbits d’autonomia
 • Dinamització sociocultural
 • Fisioteràpia
 • Servei de podologia 

 

 

 • Servei de perruqueria
 • Servei de Transport Adaptat
 • Servei de neteja
 • Dietista
 • Servei de cuina