Contractació Pública Persones Físiques

Si esteu interessats en treballar amb l'Organisme Municipal Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) de Vilanova i la Geltrú, podeu enviar el currículum rrhh@aissa.cat

Contractació Pública Persones Jurídiques

Accedeix al Perfil del Contractant a través de la plataforma de serveis de contractació pública de l'AOC.

En aquest apartat podràs accedir a les licitacions en curs, així com també a la relació de contractes formalitzats dels darrers anys, i conèixer tota la informació de cadascuna d'elles.