Contractació Pública del Consorci de Serveis a les Persones

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servei integral de Restauració, àpats a domicili i màquines d'autoservei pel Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú- CP 2018-01 - ADJUDICAT

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=31461945

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions elèctriques- CP 2017-05 - DESERT

Òrgan de Contractació: Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Codi d'expedient: CP 2017-05

Tipus d'expedient: ordinari

Tipus de contracte: servei

Procediment de licitació: obert

Descripció de la prestació: Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions elèctriques dels edificis del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Durada del contracte: 4 anys prorrogables per 2 any més

Àmbit geogràfic: Vilanova i la Geltrú

Termini de presentació d'ofertes: 8 de gener de 2018 abans de les 14:00 hores

Lloc de presentació de les ofertes: La Plataforma - Carrer Sant Josep, 16-22 - Vilanova i la Geltrú

Dubtes i aclariments: perfildelcontractant@csg.cat

 

Documentació

Resolució de concurs desert

Quadre de característiques

Plec de prescripcions tècniques

Plec de Clàusules Administratives

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servei de Transport Sanitari Col·lectiu Adaptat- CP 2017-04 - DESERT

Òrgan de Contractació: Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Codi d'expedient: CP 2017-04

Tipus d'expedient: ordinari

Tipus de contracte: servei

Procediment de licitació: obert

Descripció de la prestació: Servei de transport sanitari col·lectiu adaptat, pel Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Durada del contracte: 4 anys prorrogables per 2 any més

Àmbit geogràfic: Vilanova i la Geltrú

Termini de presentació d'ofertes: 30 de novembre de 2017 abans de les 14:00 hores

Lloc de presentació de les ofertes: La Plataforma - Carrer Sant Josep, 16-22 - Vilanova i la Geltrú

Dubtes i aclariments: perfildelcontractant@csg.cat

 

Documentació

Resolució de procediment Desert

Quadre de Característiques

Plec de Prescripcions Tècniques

Plec de Clàusules Administratives 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servei de manteniment de producció d'aigua calenta sanitària- CP 2017-03 - ADJUDICAT

Òrgan de Contractació: Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Codi d'expedient: CP 2017-03

Tipus d'expedient: ordinari

Tipus de contracte: servei

Procediment de licitació: obert

Descripció de la prestació: Servei de manteniment de producció d'aigua calenta sanitària, pel Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Durada del contracte: 4 anys prorrogables per 2 any més

Àmbit geogràfic: Vilanova i la Geltrú

Termini de presentació d'ofertes: 30 de novembre de 2017 abans de les 14:00 hores

Lloc de presentació de les ofertes: La Plataforma - Carrer Sant Josep, 16-22 - Vilanova i la Geltrú

Dubtes i aclariments: perfildelcontractant@csg.cat

 

Documentació

Anunci de formalització

Resolució d'adjudicació

Acta d'obertura sobre 3 i proposta d'adjudicació

Acta de valoració de l'Informe Tècncic

Informe tècnic de valoració de la documentació continguda al sobre 2

Acta d'obertura sobre 2

Acta d'obertura sobre 1

Quadre de Característiques

Plec de Prescripcions Tècniques

Plec de Clàusules Administratives 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Servei de Control i Prevenció de Legionel·losi - CP 2017-02 - ADJUDICAT

Òrgan de Contractació: Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Codi d'expedient: CP 2017-02

Tipus d'expedient: ordinari

Tipus de contracte: servei

Procediment de licitació: obert

Descripció de la prestació: Servei de prevenció i control de la Legionel·losi, pel Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Durada del contracte: 4 anys prorrogables per 2 any més

Àmbit geogràfic: Vilanova i la Geltrú

Termini de presentació d'ofertes: 15 de setembre 2017 abans de les 14:00 hores

Lloc de presentació de les ofertes: La Plataforma - Carrer Sant Josep, 16-22 - Vilanova i la Geltrú

Dubtes i aclariments: perfildelcontractant@csg.cat

 

Documentació

Anunci de Formalització

Resolució d'Adjudicació

Acta d'obertura sobre 3 i Proposta d'Adjudicació

Acta de valoració de l'informe tècnic

Informe tècnic de valoració dels criteris d'adjudicació avaluables en funció d'un judici de valor

Acta obertura sobre 2 " Documentació relativa a criteris d'adjudicació avaluables en funció d'un judici de valor"

Acta obertura sobre 1 "Documentació administrativa"

Quadre de Característiques

Plec de Prescripcions Tècniques

Plec de Clàusules Administratives 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Subministrament de Fonts d'Aigua - CP 2017-01 - FASE: FORMALITZAT

Òrgan de Contractació: Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Codi d'expedient: CP 2017-01

Tipus d'expedient: ordinari

Tipus de contracte: subministrament

Procediment de licitació: obert

Descripció de la prestació: Subministrament, en règim d'arrendament, de fonts d'aigua amb sistema de depuració d'osmosi inversa pel Consorci de Serveis de la Persones de Vilanova i la Geltrú.

Durada del contracte: 4 anys prorrogables per 2 any més

Àmbit geogràfic: Vilanova i la Geltrú

Termini de presentació d'ofertes: 24 d'abril de 2017 abans de les 14:00 hores

Lloc de presentació de les ofertes: La Plataforma - Carrer Sant Josep, 16-22 - Vilanova i la Geltrú

Dubtes i aclariments: perfildelcontractant@csg.cat

 

Documentació

Anunci de Formalització

Resolució d'Adjudicació

Acta de valoració de l'informe tècnic i proposta d'adjudicació

Acta d'obertura sobre 2

Acta d'obertura sobre 1

Quadre de Característiques

Plec de Prescripcions Tècniques

Plec de Clàusules Administratives

Resolució d'aprovació de l'expedient de contractació

Informe Jurídic

Resolució d'incoació de l'expedient

Valoració de despesa i existència de crèdit

Informe justificatiu de necessitat

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Servei de Neteja - CP 2016-02 - CONTRACTE FORMALITZAT

Òrgan de Contractació: Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Codi d'expedient: CP 2016-02

Tipus d'expedient: ordinari

Tipus de contracte: serveis

Procediment de licitació: obert

Descripció de la prestació: Servei de neteja de La Plataforma i el CAP Baix-a-Mar

Durada del contracte: 2 anys prorrogables per 1 any més

Àmbit geogràfic: Vilanova i la Geltrú

Termini de presentació d'ofertes: 12 d'agost de 2016 abans de les 15:00 hores

Lloc de presentació de les ofertes: La Plataforma - Carrer Sant Josep, 16-22 - Vilanova i la Geltrú

Dubtes i aclariments: perfildelcontractant@csg.cat

 

Documentació

Anunci de formalització

Resolució d'adjudicació

Acta C. Obertura Sobre 3 - Documentació Objectiva

Acta de Valoració d'Informe Tècnic

Acta B. Obertura Sobre 2 - Documentació Tècnica

Acta A. Obertura Sobre 1 - Documentació General

Consultes realitzades (23/05/2016)

Quadre de Característiques

Plec de Clàusules Administratives

Plec de Clàusules Tècniques (PCT)

PCT Annex 1: Relació de plànols del centre

Centre d'Atenció Primària Baix-a-mar

La Plataforma

Soterrani

Planta baixa

Planta primera

Planta segona

Planta tercera

Superfícies externes

PCT Annex 2: Quadres de superfícies

PCT Annex 3: Protocol de neteja

PCT Annex 4: Protocol de gestió de residus

PCT Annex 5: Equipament, maquinària de neteja i estris

PCT Annex 6: Procediment de coordinació empresarial

PCT Annex 7: Materials i productes

PCT Annex 8: Relació del personal extern a subrogar (modificat el 04/07/2016)

PCT Annex 9: Certificat de visita a les instal·lacions

Documents previs

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gestió d'un Servei de Medicació - CP 2016-01 - ADJUDICAT

Òrgan de Contractació: Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú

Codi d'expedient: CP 2016-01

Tipus d'expedient: ordinari

Tipus de contracte: serveis

Procediment de licitació: negociat

Descripció de la prestació: Gestió del servei de medicació de la Residencia Els Josepets de Vilanova i la Geltrú

Durada del contracte: 4 anys prorrogables per 2 anys més

Àmbit geogràfic: Vilanova i la Geltrú

Termini de presentació d'ofertes: 5 de febrer de 2016 abans de les 15:00 hores

Lloc de presentació de les ofertes: La Plataforma - Carrer Sant Josep, 16-22 - Vilanova i la Geltrú

Dubtes i aclariments: perfildelcontractant@csg.cat

 

Resolució Adjudicació Definitiva

Resolució Adjudicació Provisional

Acta Obertura de Documentació

Plec Clàusules Administratives

Plec Clàusules Tècniques

Quadre de Característiques

Consultes i Respostes

----------------------------------------------------------------------------------------